Literatura popular

978-84-7584-197-7
CASTELLANO
276
200cm
125cm
LAERTES CATALA
-5%
10,52 €
9,99 €

Bo i partint de la crítica i la revisió de la programació oficial de tercer de BUP, aquest llibre vol ser-ne un complement i, fins i tot, una alternativa. De fet, aquesta proposta didàctica és el resultat de l'experiència que els autors i altres professionals han estat realitzant des del curs 1981-82 en diversos centres (Mollet, La Garriga, Granollers) i han sotmès a contínues revisions, a partir de la seva aplicació a l'aula. Es tracta d'una proposta adreçada de manera especial a les classes de literatura catalana de 3r de BUP, però també pot ser utilitzada com a programació d'un trimestre o com a EATP de creació literària. Igualment, per les seves característiques, per com està concebut i per com és presentat i pautat el material, pot ser idònia com a crèdit comú en el marc del Nou Sistema Educatiu, la futura Reforma. Els autors creuen també que algunes de les propostes són adequades per als darrers cursos d'EGB i per a primer i segon de BUP.Pel que fa als materials de treball per a l'alumne/a, s'hi ofereix una mostra del que ha estat la literatura popular catalana a través dels temps. Més que exhaustiva, pretén de ser representativa i variada. El llibre, però, no es proposa una finalitat investigadora sobre els gèneres (rondalla, llegenda, cançó popular, costums, auca, teatre, premsa, novel·la popular, cançó moderna, noves formes com ara la ràdio i la televisió, etc.) i les seves característiques. Més aviat intenta d'aproximar els nois i noies a una producció espontània del poble, sotmesa al pas del temps i als diferents tipus de transmissió, uns textos que puguin ser suggerents i que d'alguna manera es relacionin amb les seves experiències.Al llarg de l'obra hi trobem els diferents gèneres populars ordenats de forma més o menys diacrònica, precedits per una breu introducció. Les orientacions didàctiques i les activitats complementen el material antològic i en faciliten la utilització i l'anàlisi. Finalment, de cada tema es proposen una sèrie d'activitats creatives que poden estimular la participació i l'interès de l'alumnat.